RADBOUD STORE

Paperback “Ze kwamen nog één keer terug” (Judith Peters, 2021)

 13,95

SKU: RB901

In 'Ze kwamen nog één keer terug' verbindt jonge onderzoekster Judith Peters het persoonlijke met het wetenschappelijke. Door middel van tien unieke verhalen illustreert zij de blijvende vebinding tussen overleden dierbaren en achterblijvers. Aan de hand van de resultaten van haar onderzoek naar deze verhalen betoogt Judith dat het tijd wordt dat er in de Westerse samenleving meer ruimte en begrip komt voor (de gevolgen van) rouw en verlies.

Judith Peters (1991) rondde in 2017 cum laude de master Communicatie en Beïnvloeding af, aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Voor haar masterscriptie naar existentiële verhalen ontving zij in 2018 de Universitaire Studieprijs. De resultaten van haar masterscriptie waren de aanleiding voor haar onderzoeksproject Verhalen van Verlies, wat heeft geresulteerd in dit boekje.

De opbrengsten van de verkoop komen ten goede aan het Radboud Fonds, om vervolgonderzoek mogelijk te maken. Bij afname van 1 stuk worden voor dit product geen verzendkosten gerekend.

Illustraties: Leandra du Pau
Druk: DPN Rikken Print
EAN: 9789082656763
Bindwijze: Paperback
Verschijningsdatum: September 2021
Aantal pagina's: 43 Pagina's

 

In ‘They came back one more time’, young researcher Judith Peters connects the personal with the scientific. Illustrated by ten unique stories she discusses the lasting connection between deceased loved ones and those left behind. Based on the results of her research into these stories, Judith argues that it is time for more space and understanding in Western society for (the consequences of) grief and loss.

Judith Peters (1991) completed her master’s degree in Communication and Influencing cum laude in 2017 at the Faculty of Arts of Radboud University. In 2018 she received the University Study Prize for her master’s thesis on existential stories. The results of her master’s thesis were the reason for her research project Stories of Loss, which resulted in this booklet.

The proceeds of the sale will benefit the Radboud Fund to enable follow-up research. When purchasing 1 piece, no shipping costs are charged for this product.

Illustrations: Leandra du Pau
Printing: DPN Rikken Print
EAN: 9789082656763
Binding: Paperback
Release date: September 2021
Number of pages: 43 Pages

Colour: Blue

All orders are shipped via DHL or DPD. Your order will be shipped in 1-3 working days. Shipment time depends on the country of delivery.

Do you want to pick up your order at DressMe at the Groenewoudseweg 2 in Nijmegen? You will automatically receive a message within 1-3 working days when the order is ready.

Others also viewed